Skip to content

Algemene voorwaarden van Venne Studios

1. Identiteit van de ondernemer:
Venne Studios
Jacoba van Beierenweg 96
2215KZ VOORHOUT
Nederland

2. Diensten:
Venne Studios biedt ontwerpdiensten aan, waaronder het creëren van websites, logo’s, visitekaartjes, huisstijlen en andere ontwerpen voor zowel online als offline doeleinden.

3. Gebruiksrecht:
Alle ontwerpen en creaties van Venne Studios zijn uitsluitend bestemd voor eigen gebruik van de klant en mogen niet worden doorverkocht of anderszins commercieel worden geëxploiteerd zonder uitdrukkelijke toestemming van Venne Studios.

4. Betalingstermijn:
De betalingstermijn voor de geleverde diensten bedraagt 14 dagen na ontvangst van de factuur. Betaling dient te geschieden via overboeking naar het op de factuur vermelde bankrekeningnummer.

5. Levering en verantwoordelijkheid:
Venne Studios levert geen fysieke producten. Eventuele leveringen die door de klant zijn besteld, worden door Venne Studios doorgestuurd naar de desbetreffende leverancier. Venne Studios aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele fouten, vertragingen of gebreken in de levering, aangezien deze buiten onze controle vallen.

6. Juridische verantwoordelijkheid:
Venne Studios spant zich in om hoogwaardige ontwerpen en diensten te leveren, maar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van onze diensten. Klachten met betrekking tot de geleverde diensten dienen binnen redelijke termijn na ontdekking schriftelijk te worden gemeld.

7. Contactgegevens:
Voor vragen, opmerkingen of verzoeken met betrekking tot onze algemene voorwaarden, kun je contact met ons opnemen via:

E-mail: info@vennestudios.com
Telefoon: +31 6 21 66 72 57
KVK: 74344463

Back To Top